fbpx

OFERTA  STUDIÓW CYWILNYCH
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020!

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!  

Jak co roku przygotowalismy dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

Kolorem czerwonym zaznaczono obecnie prowadzoną rekrutację na rok akademicki 2019/2020 na wydziałach:

WYDZIAŁ LOTNICTWA

kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA (czytaj więcej o kierunku)

kierunek: NAWIGACJA (czytaj więcej o kierunku)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne)
  w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym  (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)
 • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne)
  w specjalnościach: zarządzanie ruchem lotniczym

Zasady kwalifikacji na studia w LAW w roku akademicki 2020/2021pdf

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacjipdf

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w LAWpdf

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (czytaj więcej o kierunku)

 • 3-letnie (6 semestrów) STUDIA LICENCJACKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach

- Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk;

- Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie;

- Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych;

- Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym;

- Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym;

- Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie.

 • Wybór specjalności dokonywany jest po II semestrze studiów.
 • 2-letnie (4 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach

- Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk;

- Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych;

- Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych. 

 • Wybór specjalności dokonywany jest po rozpoczęciu studiów.

kierunek: LOGISTYKA (czytaj więcej o kierunku)

 • 3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach

- Logistyka lotnictwa;

- Zarządzanie obsługą na lotnisku;

- Logistyka wojskowa.

 • Wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów.
 • 1,5-roczne (3 semestry) STUDIA MAGISTERSKIE II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

Zasady kwalifikacji na studia w LAW w roku akademickim 2020/2021pdf

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacjipdf

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w LAWpdf

 

 

 ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!!!

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!