Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2017 poz. 71) oraz uchwały Nr 57/2018 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2019/2020, z dniem 10.06.2019 roku rozpoczyna się szkolenie sprawdzające na symulatorze lotu "Selekcjoner".

Wykaz osób zakwalifikowanych na 12-miesięczne szkolenie wojskowe w 2018 r. specjalność meteorologiczna - kwalifikacja uzupełniająca