Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej stanowią materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Zasób ten, razem z materiałami przejętymi z Archiwum Sił Powietrznych, ukazuje całokształt działalności Uczelni od roku 1945 aż po dzień dzisiejszy. Stanowi olbrzymie źródło informacji nie tylko z zakresu historii lotnictwa i wojskowości; Dęblin i nierozerwalnie związana z nim „Szkoła Orląt” to historia bardzo wielu miejsc i ludzi, którzy w dziejach Uczelni zapisali się ważną kartą.

Archiwum Akademii jest skarbnicą wiedzy na temat funkcjonowania Szkoły w przeszłości, dokumentuje rozwój Uczelni i śledzi jej kolejne losy.

Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej przejęty z Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

W 2009 roku całość dokumentacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie znajdująca się w Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim została przekazana do Archiwum Uczelni. Zbiór ten obejmuje materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną oraz akta osobowe. Wśród dokumentów znajdują się m.in.:

 • rozkazy i zarządzenia Oficerskiej Szkoły Lotniczej (OSL)
 • rozkazy personalne i zarządzenia Komendanta OSL
 • rozkazy Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (WOSL)
 • sprawy wyszkolenia lotniczego
 • plany szkolenia WOSL
 • plany studiów zawodowych w WOSL
 • programy kształcenia kursowego
 • programy kształcenia podchorążych WOSL
 • wypadki lotnicze

Zasób archiwalny Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej od roku 2008

Gromadzenie własnego zasobu rozpoczęto z dniem powstania Archiwum. Początkowo były to głównie dokumenty rozkazodawcze, dokumentacja działalności kadrowej, zakresy działania osób funkcyjnych oraz dokumenty organizacyjno-merytoryczne. W kolejnych latach zasób Archiwum systematycznie ulegał powiększeniu się o materiały archiwalne i dokumentację wytwarzaną w toku działalności Uczelni. Za pomocą spisów zdawczo-odbiorczych Archiwum przyjęło m.in.:

 • akta absolwentów
 • akta osobowe byłych pracowników
 • dokumentację działalności naukowo-badawczej
 • dokumentację szkoleniową
 • plany szkolenia
 • plany zasadniczych przedsięwzięć

Kroniki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Księgi Pamiątkowe i Kroniki podległych jednostek. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 7 listopada 1944 roku do dnia 31 grudnia 1960 roku.
 • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego dla Dowódcy Wojsk Lotniczych gen. broni Jana Turkiela od składu osobowego Szkoły, przekazana w kwietniu 1955 roku.
 • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 2 maja 1963 roku do dnia 22 maja 1985 roku.
 • Kronika Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego od dnia 1 marca 1985 roku do dnia 18 czerwca 1994 roku.
 • Kronika Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych od dnia 1 października 1994 roku do dnia 22 grudnia 1999 roku.
 • Kronika Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych od dnia 4 stycznia 1999 roku do dnia 6 grudnia 2005 roku.

Archiwalia pozyskane

Są to pamiątki lotnicze przekazane do Archiwum przez prywatnych darczyńców. Wśród nich znajdują się m.in. fotografie, plakietki i odznaki, podziękowania, mapy, zaproszenia na uroczystości, biogramy, artykuły z gazet. Zbiór ten zawiera szereg materiałów warsztatowych o różnym charakterze, jednakże integralnie związanych z Uczelnią, jej pracownikami i słuchaczami. Niektóre z nich są odpisami z wielu oryginalnych dokumentów. Ten bogaty zestaw dokumentów, jako cenne źródło archiwalne stanowi interesujący materiał ikonograficzny i tekstowy dotyczący życia społeczno-kulturalnego ludzi związanych z Uczelnią.

Materiały archiwalne pozyskane drogą darów

 • Kroniki Polish Airmen’s Club in Nottingham.
 • Zbiór „Skrzydeł” od stycznia 1943 do lipca 1945 roku. „Skrzydła – wiadomości ze świata”, pismo żołnierzy Polskich Sił Powietrznych, dwutygodnik wydawany przez Wydział Kultury i Oświaty Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych.
 • Książka Protokołów Zarządu Koła Stowarzyszenia Lotników Polskich w Nottingham.
 • Kronika Koła Samopomocy Lotniczej.