WYDZIAL LOTNICTWA

Kurs trwa 3,5 roku. Przez trzy lata prowadzone są zajęcia w jeden weekend w miesiącu. Sumaryczna, roczna liczba godzin wynosi 140. W tym 60 godzin stanowią wykłady i spotkania seminaryjne. Kolejne 60 godzin, to zajęcia przewidziane na pracę własną uczestników seminariów doktorskich w laboratoriach uczelni, podczas których będzie można prowadzić m.in. badania. Korzystanie z laboratorium jest możliwe również w dni robocze. Pozostałe 20 godzin, to praktyka dydaktyczna prowadzona pod nadzorem opiekuna naukowego. W zależności od potrzeb, będą odbywać się również indywidualne konsultacje z opiekunami naukowymi.

W ramach zajęć prowadzone będą wykłady i spotkania seminaryjne. W trakcie seminariów doktorskich uczestnicy uzyskają możliwość prowadzenia badań w laboratoriach uczelni w celu przygotowywania rozprawy doktorskiej, a także będą mieli prawo do korzystania z zasobów biblioteki szkoły.

Koszt opłaty rocznej wynosi 2200 zł. 


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO
 

Zajęcia w ramach „Seminariów Doktorskich” zostaną zorganizowane w formie comiesięcznych spotkań. W ramach odbywających się spotkań zostaną prowadzone wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia seminaryjne. Seminaria będą prowadzone przez samodzielnych pracowników dydaktyczno – naukowych WBL i obejmują metodologię badań naukowych, bezpieczeństwo narodowe, filozofię, ekonomię, pedagogikę oraz historię (harmonogram_seminariów_doktorskich_2.pdf - aktualizacja 21.05.2019).
Uczestnicy „Seminariów doktorskich”, spełniający wymogi określone w „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Radę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW dla postępowań wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.”, będą mieli możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.