Kpr. pchor. Damian GAŁUSZKA jest podchorążym 5 Kompanii Batalionu Szkolnego. Kształci się na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na specjalności pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych. Podchorąży jako reprezentant Lotniczej Akademii Wojskowej wielokrotnie uczestniczył w międzyuczelnianych zawodach strzeleckich. Zdobył pierwsze miejsce w Zawodach Strzeleckich o Puchar Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zdobywając brązową Wojskową Odznakę Strzelecką. Zaangażowany w życie kompanii, prowadzi zajęcia podczas zgrupowań poligonowych dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu taktyki oraz strzelectwa. Wolne chwile lubi spędzać na górskich szlakach, zaliczył również kwalifikację do Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich III stopnia. Poza nauką oraz sumiennym wypełnianiem obowiązków służbowych dba o rozwój fizyczny min. uczestnicząc w biegach z przeszkodami. Poza lotnictwem interesuje się Wojskami Specjalnymi oraz sportem.

Plut. pchor. TELEGO Marcin studiuje na trzecim roku w Lotniczej Akademii Wojskowej na kierunku Nawigacja. Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i nauka dopełniane są działalnością w kościele. Wielokrotnie ochotniczo brał czynny udział w uroczystościach patriotycznych między innymi zmianie posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, oraz defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego. Od pierwszego roku jest aktywnym członkiem Duszpasterstwa Akademickiego "ISKRA", biorąc udział w licznych przedsięwzięciach. Zdobył brązowy medal podczas ogólnopolskich mistrzostw Duszpasterstw Akademickich 2017 w piłce nożnej i koszykówce. Trzykrotnie uczestniczył w pielgrzymce wojskowej do Lourdes. W sierpniu będzie już po raz drugi znosił trud pieszej wojskowej pielgrzymki na Jasną Górę. Serce poświęca działalności charytatywnej. Jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki od dwóch edycji. Co tydzień odwiedza dzieci z Dęblińskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pomagając im w nauce i bawiąc się z nimi. Organizuje pomoc dla potrzebujących rodzin w formie paczek żywnościowych. Pod jego nadzorem razem z innymi podchorążymi w czasie wolnym udało się wyremontować mieszkanie ubogiej rodziny. Marcin ma szerokie zainteresowania, lubi chodzić po górach, ma za sobą kurs skałkowy i zaliczoną kwalifikację do Brązowej Odznaki Górskiej. Codzienną aktywność fizyczną realizuje w bieganiu. Swoich sił próbuje również w szachach. W wolnych chwilach uczy się grać na instrumentach: flecie, pianinie i lirze korbowej. Za aktywność na rzecz Parafii Wojskowej został wyróżniony przez bp gen. Bryg. Józefa Gózdka medalem "W Służbie Bogu i Ojczyźnie". Wyróżniony podchorąży przyznaje, że Lotnicza Akademia Wojskowa pozwoliła mu rozwijać się duchowo i społecznie, od podstaw służąc Ojczyźnie, jak tylko można najlepiej.

Szer. pchor. Paweł Fryszka jest podchorążym pierwszego roku Lotniczej Akademii Wojskowej. Kształci się na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w grupie o specjalności pilot śmigłowca. Podchorąży Fryszka przygodę z lotnictwem rozpoczął w Liceum Lotniczym gdzie w trakcie nauki wykonał 10 skoków ze spadochronem oraz spędził ponad 6 godzin za sterami szybowca. Uparcie i z wielką determinacją, dąży do wytyczonych celów. Na pierwszym miejscu stawia naukę i rozwój intelektualny, mimo to nie zaniedbuje sportu, o czym świadczy przynależność do sekcji biegów przełajowych oraz biegów na orientację. Już w liceum brał udział w wielu zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, jak i wojewódzkim, zajmując wysokie miejsca. Jako podchorąży pierwszego roku reprezentował akademię na zawodach sportowych m.in. w VII biegu pamięci podchorążych, Akademickich biegach przełajowych oraz biegach na orientację. Czynnie uczestniczy również w życiu kulturalnym uczelni. Współorganizował obchody Dnia Podchorążego, w trakcie których występował w składzie honorowej służby wartowniczej. Nie jest obojętny na ludzką krzywdę. Czynnie wspiera honorową zbiórkę krwi. Poza lotnictwem i sportem interesuje się również survivalem oraz muzyką. Jako solista chóru OLL występował na wielu uroczystościach wojskowych i patriotycznych. Jego największym osiągnięciem w dziedzinie muzyki był występ na wigilii wojskowej z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Na co dzień pełni funkcję dowódcy drużyny grupy o specjalności pilot śmigłowca.

Kpr. pchor. Dominik OŚLIŹNIOK jest podchorążym 5 Kompanii Batalionu Szkolnego. Kształci się na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na specjalności bezzałogowe statki powietrzne. Podchorąży uzyskuje jedne z najlepszych wyników na uczelni. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym pomaga przy pokazach systemu LGPS w Zakładzie Wychowania Fizycznego, a także poświęca swój wolny czas na doskonalenie umiejętności fizycznych biorąc udział w biegach Runmageddon. Uzyskał tytuł wicemistrza Lotniczej Akademii Wojskowej w pływaniu 50 m grzbietem. Jako kolega nigdy nie odmówił pomocy drugiej osobie natomiast jako podwładny uzyskał w ciągu jednego roku akademickiego aż 13 wyróżnień od przełożonych.

Sierż. pchor. Paweł SADOWSKI jest podchorążym 1. kompanii Batalionu Szkolnego. Kształci się na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w grupie o specjalności pilot śmigłowca. Z inicjatywy podchorążego powstał Klub Strzelecki WSOSP, którego celem jest podnosić umiejętności strzeleckie podchorążych. Poza codziennymi obowiązkami służby wojskowej i nauki podchorąży czynnie uczestniczy w zawodach pływackich zajmując wysokie lokaty. Dodatkowo przez okres dwóch lat prowadził szkolenie licealistów w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.