praca w wsospInformujemy, iż wszelkie przyjęcia do pracy na stanowisko nauczyciela akademickiego w Lotniczej Akademii Wojskowej poprzedzone są ogłoszeniem konkursu. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicach informacyjnych w Uczelni, oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej LAW.

Na stanowisko pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej LAW i zgłoszenie informacji o naborze na wolne stanowiska do Urzędu Pracy w Dęblinie.