Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom II seria wydawnicza „Nawigacja współczesna”
Redakcja naukowa: Janusz ĆWIKLAK
Dęblin 2020
ISBN 978-83-66514-09-6

***Czytaj książkę***

Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej tom I seria wydawnicza „Nawigacja współczesna”

Redakcja naukowa: Janusz ĆWIKLAK

Dęblin 2019

ISBN 978-83-66514-04-1

***Czytaj książkę***

Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego

Autorzy: Remigiusz PIELACHA, Marek GRZEGORZEWSKI, Robert AMBROZIAK, Janusz ĆWIKLAK

Dęblin 2019

ISBN: 978-83-64636-95-0

Badanie dokładności pozycjonowania statku powietrznego z użyciem metody kodowej SPP

Autor: Kamil KRASUSKI

Dęblin 2019

Rozprawa doktorska 

System monitorowania ruchu statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS

Autorzy: Janusz ĆWIKLAK, Henryk JAFERNIK, Jarosław KOZUBA, Cezary KOLAK

Dęblin 2012

ISBN: 978-83-910495-1-8