Jeżeli w wyznaczonym terminie nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności. Żeby złożenie dokumentów przebiegło pomyślnie, pełnomocnik musi mieć ze sobą:

  1. komplet dokumentów;
  2. pdfpodpisane przez Ciebie pełnomocnictwo;
  3. własny dowód tożsamości oraz kopię Twojego dowodu tożsamości.