Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW) informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ oraz realizacji wyjazdu na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ (student) lub realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w celach dydaktycznych lub szkoleniowych (pracownik/żołnierz zawodowy).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  a. Pani/Pana zgoda, na podstawie art. 6 1 lit. a Rozporządzenia;
  b. niezbędność wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu Erasmus+ jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, osoby uprawnione do dostępu do systemów informatycznych niezbędnych do obsługi programu Erasmus+, a także inne podmioty, którym dane osobowe będą ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia projektu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.