fbpx

Senat

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:
2. płk pil. dr inż. Krzysztof CUR – Prorektor ds. wojskowych
3. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych
4. płk dr inż. Adam WETOSZKA – Prorektor ds. studenckich i kształcenia
5. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI – Dziekan WL
6. dr hab. Adam RADOMYSKI – Dziekan WBNiL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
7. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
8. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK
9. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
10. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI
11. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
12. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu
13. dr hab. Janusz KARPOWICZ
14. dr hab. Waldemar KAWKA
15. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
16. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
17. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI
18. dr hab. Daniel KUCHAREK
19. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI
20. dr hab. Jacek NOWAK
21. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI
22. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI
23. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
24. dr Adam RURAK
25. dr inż. Witold SARNOWSKI
26. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:
27. kpr. pchor. Adrian BUJNOWSKI
28. szer. pchor. Szymon KWIATKOWSKI
29. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
30. sierż. pchor. Rafał POLKOWSKI
31. Sabina AUGUSTYN
32. Anna BYTNIEWSKA
33. Ewelina KRAKOWIAK

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
34. Rafał BIEŃCZAK
35. Krystyna JAWORSKA

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu WSOSP z głosem doradczym:
1. mgr Piotr Hojnacki – Kanclerz
2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
3. mgr Jacek TROCHIM – Kwestor
4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

pdf Terminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej