SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2020-2024

PRZEWODNICZĄCY:

 1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
 2. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
 3. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK
 4. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
 5. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK
 6. dr hab. Daniel KUCHAREK
 7. dr hab. Jacek NOWAK
 8. dr hab. Adam RADOMYSKI
 9. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. Ryszard HAĆ
 2. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN
 3. ppłk dr inż. Tomasz KULIK
 4. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI
 5. dr Adam RURAK

Przedstawiciele studentów:

 1. plut. pchor. Mateusz KUZIO
 2. kpr. pchor. Szymon KWIATKOWSKI
 3. Sabina AUGUSTYN
 4. Rafał PTASIŃSKI

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. Rafał BIEŃCZAK

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu LAW z głosem doradczym:

 1. płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – prorektor ds. wojskowych
 2. mgr Piotr HOJNACKI – Kanclerz
 3. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
 4. mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor
 5. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
 6. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

 

 pdfTerminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej