fbpx

Senat

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:
2. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI – Prorektor ds. kształcenia
3. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych
4. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN – Prorektor ds. studenckich
5. płk dr inż. Robert CZAPLA – Dziekan WL
6. dr hab. Jacek NOWAK – Dziekan WBL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
7. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
8. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
9. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK
10. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
11. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI
12. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
13. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu
14. dr hab. Janusz KARPOWICZ
15. dr hab. Waldemar KAWKA
16. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
17. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
18. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI
19. dr hab. Daniel KUCHAREK
20. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI
21. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI
22. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
23. dr Adam RURAK
24. dr inż. Witold SARNOWSKI
25. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:
26. kpr. pchor. Adrian BUJNOWSKI
27. szer. pchor. Szymon KWIATKOWSKI
28. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
29. Sabina AUGUSTYN
30. Katarzyna KALINOWSKA
31. Kamil KERN
32. Michał PAWLIK
33. Rafał PTASIŃSKI

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
34. Rafał BIEŃCZAK
35. Krystyna JAWORSKA

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu LAW z głosem doradczym:
1. mgr Piotr Hojnacki – Kanclerz
2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
3. mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor
4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

 pdfTerminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej