SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:

1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:

2. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI – Prorektor ds. kształcenia

3. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych

4. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN – Prorektor ds. studenckich

5. płk dr inż. Robert CZAPLA – Dziekan WL

6. dr hab. Jacek NOWAK – Dziekan WBL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

7. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI

8. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO

9. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK

10. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI

11. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI

12. dr hab. inż. Tadeusz COMPA

13. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu

14. dr hab. Janusz KARPOWICZ

15. dr hab. Waldemar KAWKA

16. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI

17. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI

18. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI

19. dr hab. Daniel KUCHAREK

20. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI 21.

dr hab. Janusz ŚLUSARSKI

22. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

23. dr Adam RURAK

24. dr inż. Witold SARNOWSKI

25. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:

26. kpr. pchor. Adrian BUJNOWSKI

27. szer. pchor. Szymon KWIATKOWSKI

28. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI

29. Sabina AUGUSTYN

30. Katarzyna KALINOWSKA

31. Kamil KERN

32. Michał PAWLIK

33. Rafał PTASIŃSKI

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

34. Rafał BIEŃCZAK

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu LAW z głosem doradczym:

  1. mgr Piotr Hojnacki – Kanclerz
  2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
  3. mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor
  4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
  5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

 

 pdfTerminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej