SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:

1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:

2. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI – Prorektor ds. kształcenia

3. płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – Prorektor ds. wojskowych

4. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych

5. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN – Prorektor ds. studenckich

6. płk dr inż. Robert CZAPLA – Dziekan WL

7. dr hab. Jacek NOWAK – Dziekan WBL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

8. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI

9. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO

10. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK

11. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI

12. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI

13. dr hab. inż. Tadeusz COMPA

14. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu

15. dr hab. Janusz KARPOWICZ

16. dr hab. Waldemar KAWKA

17. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI

18. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI

19. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI

20. dr hab. Daniel KUCHAREK

21. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI

22. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI

23. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

24. dr Adam RURAK

25. dr inż. Witold SARNOWSKI

26. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:

27. kpr. pchor. Adrian BUJNOWSKI

28. szer. pchor. Szymon KWIATKOWSKI

29. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI

30. Sabina AUGUSTYN

31. Katarzyna KALINOWSKA

32. Kamil KERN

33. Michał PAWLIK

34. Rafał PTASIŃSKI

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

35. Rafał BIEŃCZAK

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu LAW z głosem doradczym:

  1. mgr Piotr Hojnacki – Kanclerz
  2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
  3. mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor
  4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
  5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

 pdfTerminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej