"Sport powszechny to prawo do wolności wyboru i edukacji. Jedną z form edukacji człowieka powszechnie uznawaną jest sport powszechny, dlatego dostęp do różnych form sportu powszechnego jako elementu edukacji jest prawem człowieka." (Leszek ZIELIŃSKI - dyplomowany menedżer sportu organizacji imprez sportowych)

"Sport to zdrowie" - dla żołnierza, podchorążego, studenta, sport to nie tylko zdrowie lecz także ważny element szkolenia. Uprawianie dyscyplin sportowych to również wyrabianie w psychice ludzkiej konieczności współzawodnictwa i pracy w zespole. Elementy te są bardzo ważne w codziennym życiu, a przede wszystkim pozwalają utrzymać kondycję fizyczną na wymaganym poziomie.

Sport powszechny jest integralną częścią kultury fizycznej w Szkole Orląt. Ma on na celu doskonalenie sekwencji ruchowych nabytych w trakcie zajęć programowych. Sport powszechny jest tym czynnikiem, który umożliwia każdemu studentowi samorealizację celów zarówno ruchowych, jak i emocjonalnych. Stanowi istotny element profilaktyki zdrowotnej, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz integracji środowiska wojskowo-cywilnego.

Sport powszechny swoim zasięgiem obejmuje rywalizację podchorążych oraz studentów cywilnych na szczeblu Mistrzostw Szkoły. Impreza ta organizowa przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego, przeprowadzana jest cyklicznie, każdego roku akademickiego. Dyscypliny i konkurencje tych mistrzostw objęte są współzawodnictwem indywidualnym i zespołowym.

Uczestnictwo w tak rozumianym i realizowanym sporcie powszechnym służy głównie kształtowaniu i wyrabianiu sprawności fizycznej, umiejętności sportowych oraz niezbędnych cech, takich jak: wola walki i zwycięstwa, zaangażowanie i przywiązanie do macierzystego pododdziału, rocznika, szkoły czy wreszcie drużyny, a także nawiązywania szerokich kontaktów koleżeńskich.

Zachęcamy wszystkich do aktyw­nego spędzania wolnego czasu.