Sport Uczelniany w roku akademickim 2010 / 2011, wzorem lat ubiegłych rozpoczęto królową sportu - lekkoatletyką.