Drużyna siatkarska "ORLĘTA" LAW Dęblin powołana została do życia celem umożliwienia podchorążym oraz studentom cywilnym, rozwijania swoich umiejętności siatkarskich w licznych rozgrywkach amatorskich naszego regionu oraz sprawdzenia się w turniejach towarzyskich na terenie całego kraju. Sekcja swoją działalnością próbuje nawiązać do bogatych tradycji sportowych nieistniejącego już klubu wojskowego WKS ORLĘTA Dęblin, działającego niegdyś przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. 

Obecnie studenci i kadra dydaktyczna Szkoły aktywnie uczestniczy w zawodach organizowanych pod patronatem Akademickiego Zwiazku Sportowego w Lublinie oraz w Pucharze Rektorów, imprezie obejmującej swoim zasięgiem wszystkie uczelnie mundurowe. Istotną częścią tych startów jest udział zespołu w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, Mistrzostwach Garnizonu Dęblin oraz w centralnych zawodach sportowych, tj. w Mistrzostwach Wojska Polskiego. Udział w tych ostatnich imprezach sportowych skierowany jest jednak wyłącznie do sportowców w mundurach.

Prowadzący sekcję - ppłk Robert TAŁAJ (kierownik Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego)