Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.


WYDZIAŁ LOTNICTWA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów) w specjalnościach:

  • pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca),
  • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).


INSTYTUT NAWIGACJI

NAWIGACJA
Studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:

  • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania),
  • zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego).

Studia II stopnia (magisterskie) w specjalności:

  • zarządzanie ruchem lotniczym.

KATEDRA LOGISTYKI

LOGISTYKA
Studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalności:

  • logistyka wojskowa - ogólnologistyczna.

 

 ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!!!

 

REKRUTACJA