Rekrutacja na studia wojskowe w LAW

I etap rekrutacji
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane do dnia 31 marca 2020 r. w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez  system internetowej rejestracji kandydatów (IRK) zgodnie z informacją zawartą w systemie.

W 2020 r. ilość miejsc wynosi 116 z podziałem na specjalności:

Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 20 miejsc

Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego  - 20 miejsc

Pilot śmigłowca - 20 miejsc

Pilot - operator bezzałogowych statków powietrznych - 18 miejsc

Nawigator naprowadzania – 8

Ruch lotniczy – 10

Ogólnologistyczna - 20 miejsc

 

button rejestracja irk

Warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Lotniczej Akademii Wojskowej w roku akademickim 2020/2021 

Zarządzenie Nr 8/MON w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2020/2021pdf

Potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł należy dokonać do 31 marca 2020 r.

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

 

Biuro Obsługi Studentów

tel. +48 261 517 733