Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są realizowane w Ośrodku Szkolenia Kondycyjnego w oparciu o zatwierdzone przez Rektora-Komendanta LAW zarządzenia nr 70 i 71 z dnia 10 lipca 2020 r. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym, z zajęć tych podchorążowie oraz studenci cywilni otrzymują zaliczenie z oceną.

Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu wychowanie fizyczne określają zarządzenia:

  1. Zarządzenie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 70 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla podchorążych w Lotniczej Akademii Wojskowej”pdf
  2. Zarządzenie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 71 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu organizacji zajęć z wychowania fizycznego dla studentów cywilnych w Lotniczej Akademii Wojskowej”pdf