Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Lotniczej Akademii Wojskowej należy spełnić następujące warunki:

  • KROK 1: załóż konto w internetowej rejestracji kandydatów (IRK)
  • KROK 2: wypełnij wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.)
  • KROK 3: dokonaj wyboru kierunku (lub kierunków) studiów, na które chcesz być przyjęty
  • KROK 4: po otrzymaniu wyników matury wprowadź je NIEZWŁOCZNIE na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów (w przedmiocie do wyboru wprowadź wynik najlepiej zdanego przedmiotu spośród przedmiotów do wyboru)
  • KROK 5: dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  • KROK 6: czekaj na informację o wstępnym zakwalifikowaniu na listę kandydatów (otrzymasz ją na swoje konto w internetowej rejestracji kandydatów oraz znajdziesz na stronie internetowej Uczelni
  • KROK 7: po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek dostarcz do nas w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów (osobiście)
  • KROK 8: po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów zostaniesz wpisany na listę studentów
  • KROK 9: weź udział w uroczystej immatrykulacji i złóż ślubowanie - zostaniesz przyjęty w poczet studentów "Szkoły Orląt"!

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia się kandydatów poprzez umieszczenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stronie internetowej Uczelni oraz drogą elektroniczną w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK).
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku zwalniania się miejsc na liście osób zakwalifikowanych na studia, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

 

 ZAPRASZAMY DO "SZKOŁY ORLĄT"!!!

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!