Wirtualny Dziekanat to kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę administracji uczelni, obsługę procesu kształcenia oraz przyspieszające przepływ informacji pomiędzy pracownikami dydaktycznymi, pracownikami dziekanatu i studentami.

 

Wirtualny dziekanat

 

 

Skrócona instrukcja obsługi systemu informatycznego Wirtualny Dziekanat pdf

UWAGA: W przypadku wystąpienia błędów podczas logowania (zagubienia hasło) należy udać się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemów z logowaniem.

Zarządzenie Nr 83 z dnia 08.11.2017 w sprawie harmonogramu czynności związanych z dokumentacją przebiegu studiów prowadzoną w formie elektronicznej, weryfikacji ocen i rozliczenia semestru w Systemie Obsługi Toku Studiów na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia.