W skład Instytutu Nawigacji wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Zakład Nawigacji i Zarządzania Ruchem Lotniczym
  • Zakład Geoinformacji i Meteorologii