asap nowy

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl.

Student korzystający z systemu ma za zadanie wprowadzić do niego pracę dyplomową w celu poddania jej analizie antyplagiatowej.

Rozmiar pracy nie może przekraczać 15 MB.

Logowanie do systemu ASAP odbywa się przez stronę https://asap.law.mil.pl/

Przy pierwszym logowaniu należy dokonać aktywacji konta. Kolejne logowania polegają na podaniu adresu e-mail oraz ustalonego wcześniej hasła.

pdfnstrukcja dla studenta

pdfnstrukcja dla nauczyciela

pdfnstrukcja dla operatora

pdfZarządzenie Nr 29 z dnia 06.05.2019 w sprawie wprowadzenia w Lotniczej Akademii Wojskowej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego

 

 

jsa

Jednolity System Anplagiatowy został wdrożony przez Osrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Z obsługi JSA zostały przeszkolone n/w osoby, które udzielą pomocy promotorom i recenzentom w zakresie obsługi systemu:

Wydział Lotnictwa:

 1. ppłk Marek DOBEK
 2. mjr Robert AMBROZIAK
 3. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK
 4. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN
 5. dr Justyna TOMASZEWSKA
 6. mgr inż. Marta LALAK

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki:

 1. płk Dariusz UNGIERT
 2. ppłk Robert CZERSKI
 3. dr Paweł BERNAT
 4. dr Wojciech JOBDA
 5. dr Andrzej KATTENBACH
 6. dr Marcin PALUCH